امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی مدیر منطقه ای
.

مدیر منطقه : ساري

● نام :  مهدی

● نام خانوادگی :  روشن ضمیر نیکو

● سمت :  رئیس دفتر منطقه ای شيراز

● تلفن تماس :  071-37257015

● شرح سوابق : 
بازرگانی ایساکو