مراکز کارشناسی

لیست دفاتر کارشناسی شرکت امداد خودرو ایران در سراسر کشور به شرح ذیل می باشد .رديف

نام دفتر

كد شهر

تلفن دفتر

آدرس

1

         اصفهان

031

336291120

اصفهان-خيابان ارتش- نرسيده به فلكه ارتش- كوچه آرش- پلاك3

2

          اهواز

061

33722131

اهواز- اتوبان گلستان- كوي سعدي- خيابان كارون پلاك 6

3

         آذربايجان

041

34753000

تبريز – منظريه -خيابان آزادي - 4 راه ابوريحان خ سليمان خاطر- پلاك 704

4

         رشت

013

33246601

رشت – بلوار امام خميني – خيابان شهيد محمد نژاد- پلاك 18

 5

         ساري

011

33435053

ساري- كيلومتر 7جاده نكا- نرسيده به هتل بادله

6

         شيراز

071

37257010

شيراز – بلوار مدرس- 60متري رازي- پلاك304

7

         كرمان

034

32110035

كرمان- خيابان شفا- كوچه10-پلاك 50  

8

         مشهد

051

38025131

مشهد – بلوار وكيل آباد- بين 22و24 پلاك 418

9

        همدان

081

338290291

همدان – شهرك مدرس- خيابان ابوطالب- اول كوچه رضوان-پلاك 21 

10

مركز كارشناسي قم

025

36648491

خيابان امام خميني-به سمت فلكه زين الدين-بعداز كوچه18-مجتمع فني پاك

11

مركز كارشناسي كرج

026

34682378

کرج – خیابان بهشتی-حصارک – روبروی سرم سازی

12

مركزكارشناسي غرب تهران

021

66072169

تهران -بزرگراه يادگارامام-بلوارسهرورد(شهيدتيموري)درب شمالي تعميرگاه مركزي

13

مركزكارشناسي شرق تهران

021

77787634

تهران -خيابان دماوندخيابان اتحاد-تعميرگاه مركزي شرق