مناقصه و مزایده

اطلاع رسانی درخصوص تمامی مزایده های امداد خودرو ایران را ،از همین صفحه دنبال کنید .


جهت اطلاع از اسامی برندگان مزایده خودرو آبان 1395، شرکت امداد خودرو ایران اینجا را کلیک کنید . 

ضمناً موارد قابل ذكر در مزايده برگزار شده به شرح ذيل عنوان مي گردد: 

1- تعداد كل خودرو ها 70 دستگاه 

2- تعداد 55 دستگاه داراي پيشنهاد قيمت مي باشند.

3- تعداد خودروهاي فروش رفته 55 دستگاه 

4- تعداد 15 دستگاه هيچ پيشنهاد قيمتي نداشتند.

5- تعداد پيشنهاد دهندگان 49 نفر 

6- تعداد برندگان 27 نفر