ارتباط صنعت و دانشگاهشركت امداد خودرو ايران در راستاي سياست هاي كلان گروه صنعتی ايران خودرو و با اعتقاد و رويكرد محوريت توسعه بازار برپايه خدمات پس از فروش و تأمين نيازهاي آشكار و پنهان و ارتقاء سطح اعتماد و وفاداري مشتري، تمامي تلاش و مساعي خود را با مطالعات، شناخت واقعيت ها، امكانات موجود، ايجاد ظرفيت و ارزش‌هاي جديد، بهره گيري از دانش و فن آوري‌هاي پيشرفته، منابع انساني مجرب به عنوان اصلي ترين سرمايه و تعيين و تبيين اهداف و استراتژي‌ها، برنامه‌ريزي توسعه راهبردي و نظام مديريت فرآيندها،  سازماندهي و حركت رو به جلو بكارگرفته و با توكل به خداوند متعال توانسته سهم خود را در ارتقاء سطح كمي و كيفي تكميل زنجيره خدمات پس از فروش و توسعه بازار فروش محصولات ايران خودرو ايفاء نمايد و اين روند را همواره تداوم خواهد بخشيد. 

در دنیای کنونی پیشرفت و توسعه پایدار یک سازمان دانش محور و رشد اثربخشی فعالیت‌های آن؛ در گرو  شناسایی نقاط بهبود سازمانی در کنار ترویج دانایی محوری به منظور تحقق چشم‌انداز سازمانی می‌باشد. به  همین منظور شرکت امداد خودرو ایران جهت تحقق مسئولیت‌های اجتماعی خود در راستای عمق بخشی به  مطالعه و تحقیق در بازارهای خدمات پس از فروش  خودرو و به طور خاص امدادرسانی به خودرو، اقدام به  حمایت از پایان‌نامه‌های دانشگاهي مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های کشور و پروژه ها می نماید.

براي اطلاع ازحوزه هاي پژوهشي اولويت دار شركت امداد خودرو ايران براي انجام پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري و نيز طرح ارتباط صنعت با دانشگاه اينجا كليك كنيد.