نام و نشانی پایگاه های امدادی تأسیس شده عبارتند از:


رديف

پایگاه امدادی

نام شهر

آدرس

شماره تماس

1

پایگاه امدادی فیروزکوه

فیروزکوه

دماوند به فیروزکوه - 10 كیلومتری فیروزكوه- مجتمع زیتون

02176421921

2

پایگاه امدادی نساء

گچسر

جاده كرج به چالوس - 200 متر بعد از پمپ بنزین نساء

02635262807

3

پایگاه امدادی قم

قم

كیلومتر 20 اتوبان قم - تهران مجتمع مهتاب

02533372038

4

پایگاه امدادی پلور

پلور

جاده هراز - داخل پمپ بنزین پلور

01143342368

5

پایگاه امدادی قزوین

قزوین

اتوبان کرج بسمت قزوین 20 کیلومتر مانده به قزوین مجتمع پرستو (جنب نمایندگی 1360)

02832846198

6

پایگاه امدادی ایوانکی

ایوانکی

جاده پاکدشت - گرمسار 500 متر بعد از میدان ایوانکی جایگاه بنزین ستاره ایوانکی

09122279318

7

پایگاه امدادی ساوه

رباط کریم

اتوبان تهران به ساوه -عوارضی تهران

09126307928