امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی مدیران
.

●  كامبيز حقيقي
● سمت :  مدير عمليات و مناطق
● معرفی کامل
●  محمود اقبالی
● سمت :  مدیر منابع انسانی
● معرفی کامل
●  مجید محمد پناهی ها
● سمت :  سرپرست مدیریت حراست
● معرفی کامل
●  ميثم عسگري عنايت
● سمت :  مدیر ارتباطات
● معرفی کامل
●  علي اصغر تقوي علیداش
● سمت :  مدیر سیستم ها و فن آوری اطلاعات
● معرفی کامل
●  غلامرضا آتیه کار
● سمت :  مدیر تامين
● معرفی کامل
●  جواد مطهري فر
● سمت :  سرپرست مديريت حقوقي
● معرفی کامل
●  مصطفی عامری
● سمت :  مدیر مهندسی و کیفیت
● معرفی کامل
●  رسول رمضاني
● سمت :  مدیر خدمات مشتریان
● معرفی کامل
●  وحیده ایلواری
● سمت :  مدیر مرکز تماس
● معرفی کامل
●  حسن پور حیدری
● سمت :  مدیر کنترل خدمات، بازرسی و رسیدگی به شکایات
● معرفی کامل
●  حسن یافتیان
● سمت :  سرپرست مالي و اقتصادی
● معرفی کامل
●  محمد آقا محمد
● سمت :  مشاور مدیر عامل
● معرفی کامل
●  سید جواد حسینی
● سمت :  مشاور وصول مطالبات شرکت
● معرفی کامل
●  قهرمان فهیمی گیگلو
● سمت :  مشاور مدیر عامل
● معرفی کامل
●  هادي خسرواني فراهاني
● سمت :  مشاور مدير عامل
● معرفی کامل
●  محسن نقدی
● سمت :  مشاور معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
● معرفی کامل
●  ربابه بيگم استاد
● سمت :  رئيس حسابرسي داخلي
● معرفی کامل
●  علي قارلقي
● سمت :  جانشین مدیر عملیات در دفاتر منطقه ای
● معرفی کامل
●  مجید شهنواز
● سمت :  سرپرست پروژه سازماندهی دفتر تهران
● معرفی کامل
●  فرزاد ساقی
● سمت :  رئیس تعمیرگاه امداد خودرو ایران
● معرفی کامل
●  عباس میرزمانی
● سمت :  سرپرست اداره کارشناسی
● معرفی کامل
●  محمد دانش
● سمت :  سرپرست اداره کنترل و نظارت عملیات
● معرفی کامل
●  مهدی خوشبوئی
● سمت :  رئیس حراست اسنادی و IT
● معرفی کامل
●  هادي عبداله زاده
● سمت :  رئیس اداره اجرايي مركز تماس
● معرفی کامل
●  مهیار اديب هاشمي
● سمت :  رئيس سخت افزار و ارتباطات
● معرفی کامل
●  وحید بشکوفه
● سمت :  رئیس اداره حسابداری مالی
● معرفی کامل
●  حسن يافتيان
● سمت :  رئیس اداره حسابداری مدیریت
● معرفی کامل
●  محمد هادی تفضلی شادپور
● سمت :  رئیس اداره حسابداری عملیاتی
● معرفی کامل
●  امین قدیمی
● سمت :  رئيس اداره امور كاركنان
● معرفی کامل
●  احمد بابائی
● سمت :  رئيس اداره خدمات پشتیبانی
● معرفی کامل
●  مجتبی کاظمی
● سمت :  رئیس اداره حراست فيزيكي
● معرفی کامل
●  محمدعلی زارع
● سمت :  رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات
● معرفی کامل
●  محمد حسن علی اکبری
● سمت :  رئیس اداره سیستم ها
● معرفی کامل
●  مهدی عباسی
● سمت :  رئيس اداره برنامه ریزی راهبردی
● معرفی کامل
●  علیرضا جعفری خلفلو
● سمت :  رئيس اداره بازاریابی
● معرفی کامل
●  هاشم نعیمی قمی
● سمت :  رئيس اداره مهندسی نرم افزار
● معرفی کامل
●  رضا زهتاب صالحی
● سمت :  رئیس اداره فروش خدمات
● معرفی کامل
●  علیرضا حاج تعمیری
● سمت :  رئیس اداره برنامه ریزی تامین
● معرفی کامل
●  سعید کدخدائیان بختیاری
● سمت :  رئيس اداره خرید
● معرفی کامل
●  سید حسین سید محمدی
● سمت :  رئيس اداره خدمات مهندسی
● معرفی کامل
●  عليرضا متولي
● سمت :  رئيس اداره هماهنگي نمايندگي ها
● معرفی کامل
●  مهرداد زند وکیلی
● سمت :  رئیس اداره برنامه ریزی مرکز تماس
● معرفی کامل
●  محمد صدری نیا
● سمت :  رئیس اداره آموزش و توسعه سرمايه انسانی
● معرفی کامل
●  محمدعلی آزمائی
● سمت :  رئیس اداره اطلاع رسانی
● معرفی کامل
●  علیرضا زحمتکش اصفهانی
● سمت :  رئیس اداره خدمات امدادی
● معرفی کامل
●  رضا حسنخاني
● سمت :  رئيس اداره انبار ها
● معرفی کامل
●  پويا آقابابا
● سمت :  رئیس دفتر فروش قطعه
● معرفی کامل